Wizyta ukraińskich strażaków 25 kwietnia 2017

We wtorek 25 kwietnia gościliśmy w naszej strażnicy delegację ukraińskich strażaków oraz państwowych urzędników. Delegacji z ramienia polskich strażaków asystował członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Podczas spotkania obecny był Komendant Powiatowy PSP w Wołominie mł. bryg. Andrzej Wysocki. Celem wizyty naszych ukraińskich kolegów było zobaczenie jak funkcjonuje ochotnicze pożarnictwo, na Ukrainie system wolontariacki jest w powijakach i wizyta m.in w naszej jednostce miała na celu pobranie wzorców do naśladowania. Zaprezentowaliśmy naszym ukraińskim kolegom nasz sprzęt, remizę oraz nasze umiejętności z zakresu udzielania KPP. 


Członkami delegacji byli:

Pan Boris Platkevych - Prezydent Ukraińskiej Federacji Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Technicznego

Pani Inna Chikalo - Dyrektor Centrum Naukowo-Technicznego Ukraińskiej Federacji Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Technicznego

Pan Volodymyr Tymofieiev - Sekretariat Rady Ministrów Ukrainy

Prof. Vasil Karabyn - Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

Pan Gennadiy Goncharuk - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Departament formułowania polityki

Baitala Mykhailo - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Departament Rozwoju I Współpracy z Państwową Służbą Ratownictwa

Gen. Ivan Krisa - Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Ukrainy